Overzicht van de overdenkingen

Dit is een eenvoudig overzicht ‘per tag’ van de artikelen die u kunt vinden op de website.  U opent een overdenking door op een titel te klikken. Via de tag op de artikel-pagina kunt u weer op deze pagina terugkeren.  Als u op een ‘tag’ (zie hieronder) klikt krijgt u een overzicht van alle overdenkingen van hetzelfde ‘type’. Via de zoekfunctie kunt u overdenkingen met één of meerdere kernwoorden vinden, ongeacht de ‘tag’.

De Christelijke religie is een manier die mensen hebben bedacht om de Christelijke God te dienen. Het Christendom lijkt om die reden op de andere wereldgodsdiensten.  

Wetten en regels zijn ontworpen om samenlevingen in stand te houden. Dat geldt voor Israël én voor de overige volken. Voor Israël heeft de wet echter een andere functie…

De vergankelijkheid kenmerkt de schepping, maar ook het denken en handelen van de mens. Zonder de zegen van God, produceert de mens niets dan leegte.   

Zonde is onlosmakelijk verbonden met vergankelijkheid. Maar wezenlijk zijn ze niet hetzelfde. Vergankelijkheid is een status en zonde(macht) maakt daar misbruik van.

Dogma’s en leerstellingen zijn voor de Kerk, wat voor het oude Israël de wetten en geboden waren. De Kerk functioneert daarmee in feite op hetzelfde niveau.