Overzicht van de overdenkingen

Dit is een eenvoudig overzicht ‘per tag’ van de artikelen die u kunt vinden op de website.  U opent een overdenking door op een titel te klikken. Via de tag op de artikel-pagina kunt u weer op deze pagina terugkeren.  Als u op een ‘tag’ (zie hieronder) klikt krijgt u een overzicht van alle overdenkingen van hetzelfde ‘type’. Via de zoekfunctie kunt u overdenkingen met één of meerdere kernwoorden vinden, ongeacht de ‘tag’.

Sinds de overtreding van Adam is de mens in de veronderstelling dat de Schepper zich tegen hem heeft gekeerd; een uitgangspunt dat het religieuze denken sterk beïnvloed. 

Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar kennis van het wezen van God. Wat men echter slechts kan zien, zijn de effecten van Gods aanwezigheid. Waar gaat het mis?  

De nakomelingen van Adam hebben geen andere keuze dan te eten van de vrucht, die groeit aan de boom van kennis van goed en kwaad. Sinds Jezus is dat veranderd. 

Door de Heilige Geest heeft het ware volk van God toegang gekregen tot een wereld, waarvan het bestaan onder het oude verbond slechts kon worden vermoed. 

De tweede Adam is geslaagd, waar de eerste Adam niet kón slagen. En zo ontstaat in en door Jezus Christus een geheel nieuwe mensheid, die leeft voor Gods aangezicht.