Overzicht van de overdenkingen

Dit is een eenvoudig overzicht ‘per tag’ van de artikelen die u kunt vinden op de website.  U opent een overdenking door op een titel te klikken. Via de tag op de artikel-pagina kunt u weer op deze pagina terugkeren.  Als u op een ‘tag’ (zie hieronder) klikt krijgt u een overzicht van alle overdenkingen van hetzelfde ‘type’. Via de zoekfunctie kunt u overdenkingen met één of meerdere kernwoorden vinden, ongeacht de ‘tag’.

Het leven van Jezus werd bekroond door het kruis, waaraan Hij zijn leven aflegde. Zijn volmaaktheid garandeert het eeuwige leven voor iedereen, die op Hem vertrouwt. 

De Bijbel is duidelijk: God heeft echt alles geschapen; voor zowel dat wat zichtbaar als onzichtbaar is, is Hij verantwoordelijk. Maar hoe zit het met onheil en de duisternis?

De Bijbel is duidelijk: God heeft echt alles geschapen; voor zowel dat wat zichtbaar als onzichtbaar is, is Hij verantwoordelijk. Maar hoe zit het met onheil en de duisternis?