Het Koninkrijk van God

Contact Informatie

De website „Het Koninkrijk Gods“ is een privé-project; we worden niet gesponsord of anderszins ondersteund. 

Het doel van de website is de bezoeker bekend te maken met onze visie op het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat u óók in de Christelijke Bijbel kunt terugvinden.

Als u een vraag of een opmerking heeft met betrekking de inhoud van wat u (op deze website en/of in de Bijbel) leest, kunt u het onderstaande formulier gebruiken. 

Uw naam en email-adres, die opgeeft via het formulier, worden slechts éénmalig gebruikt voor een persoonlijke reactie.

Heeft u een vraag of een opmerking?

Uw naam:

Uw Emailadres:

Uw Vraag of Opmerking :

Toelichting op mijn manier van „overdenken“

Ik ben van mening dat de Bijbelse boodschap veel eenvoudiger is, dan vele dogma’s en leringen laten vermoeden. In de loop van de tijd, ik bedoel de tijd na de komst van Jezus Christus, heeft de religieuze mens vele ‘bedenkselen’ gehad (zie ook Prediker 7:29 (NBG1951) „Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen“. 

Het is dan ook niet vreemd, dat de meeste schrijvers op Christelijk religieus terrein zich in hun schrijfsels op het Internet juist op die dogma’s en leerstellingen richten en ze trachten te weerleggen of juist aan te scherpen. Dat komt omdat men is gaan denken, dat de Bijbelse boodschap in algemeen en het evangelie in het bijzonder een kwestie is van het naar voren brengen van de juiste argumenten.

Op deze website wil ik de Bijbelse boodschap en het evangelie anders benaderen; mijn doel is niet om dogma’s en leerstellingen te weerleggen of juist te bevestigen, maar om ze maar te laten wat ze zijn en er dus niets over te zeggen. Ik wil samen met u proberen te ontdekken wat de Bijbel nu werkelijk zegt en dus te luisteren naar haar getuigenis, zonder de dogma’s en leerstellingen vooraf te laten vertellen, wat we gaan ontdekken.

Waarschijnlijk is dat niet eenvoudig, want dogma’s en leerstellingen, vooral die van de eigen geloofsgemeenschap, functioneren als een veilig kader waarbinnen men bescherming ervaart. Desondanks is het  een kader. En juist het losmaken van dat kader (of het keurslijf, de dwangbuis) op zich kan al bevrijdend werken. Het punt is dat de Geest van God juist niet binnen kaders functioneert. De Geest is als de wind die waait waarheen Hij wil.

Ik hoop en bid dat de Geest tot uw hart kan spreken en dientengevolge een vernieuwend geluid kan laten horen. En als de luide stemmen van dogma’s en leerstellingen tot zwijgen zijn gebracht, krijgt de Geest van de Waarheid alle ruimte u te laten genieten van de zachte en verkoelende bries die waait in het Koninkrijk van God.

Aan u de beslissing. Ik wens u de zegen van onze Heer Jezus Christus bij het nemen daarvan.