Het Koninkrijk van God

Naar de Bron (van het Evangelie)

Onder deze tag plaats ik artikelen waarin ik mijn visie en inzicht in het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God, uiteen zet. Ik wil dat zo eenvoudig mogelijk doen in gewoon, voor iedereen begrijpelijk, Nederlands.

Ik ben van mening dat traditionele dogma’s en leerstellingen (maar ook sommige moderne exegesen) het eenvoudige Evangelie alleen maar complexer hebben gemaakt en soms zelfs hebben verduisterd.

Voor een bespreking van die traditionele dogma’s en leerstellingen kunt u terecht bij de tag: „Blokkades“. Het leek me echter goed om mijn commentaar op andere visies, niet te vermengen met de kijk op het Evangelie, die ik u onder „Naar de bron“ presenteer. 

Mocht u desondanks toch nog een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u die geheel vrijblijvend stellen, via het formulier dat u vindt op de pagina: „Contact/Informatie

Hier kunt u rechtstreeks naar het overzicht van alle artikelen met de tag: „Naar de Bron

De Schrift verstaan

Met „Naar de Bron“ bedoel ik in feite een terugkeer naar het eenvoudige Evangelie. Met ‘eenvoudig’ wil aanduiden dat het Evangelie uit één stuk is, maar niet direct makkelijk te begrijpen.  Mijn visie is gegroeid in ruim 50 jaar. Gedurende die tijd ben ik bezig geweest (en nog steeds, natuurlijk) met het lezen en luisteren naar wat anderen over het Evangelie te zeggen hadden. 

Dat maakt dat mijn visie zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld tot een zeer omvangrijk Christelijk-religieus landschap, dat voor anderen zonder gids wat lastig te bereizen valt. Vooral als men al gewend is aan een andere omgeving.

Iedereen die door het evangelie van Jezus Christus is geraakt, bevindt zich onderweg. Onderweg in een omgeving die waarschijnlijk afwijkt van die van mij. De Bijbel of de Schrift hebben we echter allemaal gemeenschappelijk. 

De meeste van mijn artikelen veronderstellen kennis van de Bijbel. Teneinde het voor mijn minder Bijbel-vaste bezoekers wat eenvoudiger te maken mij te volgen, heb ik besloten in ‘mijn’ landschap wat wegwijzers neer te zetten. Die wegwijzers komen rechtstreeks uit de Bijbel. De overdenkingen rond die Bijbelteksten/gedeelten plaats ik dan onder de tag: „Schriftelijk“. Die overdenkingen krijgen dus meer het karakter van een Bijbelstudie, omdat de Bijbeltekst centraal staat; de „Naar de Bron“ - , maar ook de „Blokkades“ artikelen zijn over het algemeen thematisch.

Blokkades (voor het Evangelie)

Onder deze tag worden thema’s en onderwerpen geplaatst, die binnen de leerstellingen van de traditionele kerk een prominente plaats hebben gekregen. Over het algemeen zijn dit dogma’s, leringen en begrippen, die, naar mijn persoonlijke mening, niet zelden de toegang tot het eenvoudige evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God bemoeilijken. Vandaar de tag-naam: „Blokkades“. 

In de artikelen zal ik de thema’s en onderwerpen benoemen en citeren uit publicaties die ik vind op het Internet of in mijn boekenkast. Ik zal de citaten becommentariëren en uiteraard voorzien van bronverwijzingen.

Indien het een thema of een onderwerp betreft, dat rechtstreeks aan de Bijbel is ontleent,  zal ik wellicht ook een artikel met mijn eigen visie op dat thema of onderwerp plaatsen onder de tag: „Naar de Bron“. In die artikelen zal ik evenwel geen verwijzingen opnemen naar andere zienswijzen. Op die manier houd ik het Evangelie, dat ik wil doorgeven, zo eenvoudig en puur mogelijk.