Het Koninkrijk Gods

Op de website „Het Koninkrijk Gods“ vertellen we u van het plan van God dat Hij heeft met de schepping. 

Het plan werd reeds aangekondigd in de Hof in Eden, maar nu praktisch uitgevoerd in Jezus Christus, die God heeft aangesteld als Koning van dat Koninkrijk.

Naar de Wordpress-website.

Het ware leven heeft één bestemming…

Het Evangelie

Het Plan van God

Archief

… en dat is het kennen van God en zijn ZoonHet Koninkrijk van God is in opbouw sinds de uitstorting van de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem.

Iedereen die de Zoon van God, Jezus Christus, aanneemt, mag Zijn Koninkrijk binnen gaan: 

Niet straks, maar nu al!

afbeelding

„En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.“

Mattheus 24:14 (NBG1951)