Archief van oude artikelen

Dit is een eenvoudig overzicht ‘per tag’ van de archief-artikelen die u kunt vinden op de website.  U opent een artikel door op een titel te klikken. Via de tag op de artikel-pagina kunt u weer op deze pagina terugkeren.  Als u op een ‘tag’ (zie hieronder) klikt krijgt u een overzicht van alle overdenkingen van hetzelfde ‘type’. Via de zoekfunctie kunt u overdenkingen met één of meerdere kernwoorden vinden, ongeacht de ‘tag’.

Voor de meesten is de Bijbel een soort ‘brief’ van God, waarin verteld wordt wat Hij van de mens wil; het is echter een brief waarin wordt verteld, wat Hij voor de mens doet.

Sinds de overtreding van Adam is de mens in de veronderstelling dat de Schepper zich tegen hem heeft gekeerd; een uitgangspunt dat het religieuze denken sterk beïnvloed. 

De Christelijke religie is een manier die mensen hebben bedacht om de Christelijke God te dienen. Het Christendom lijkt om die reden op de andere wereldgodsdiensten.  

Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar kennis van het wezen van God. Wat men echter slechts kan zien, zijn de effecten van Gods aanwezigheid. Waar gaat het mis?  

De nakomelingen van Adam hebben geen andere keuze dan te eten van de vrucht, die groeit aan de boom van kennis van goed en kwaad. Sinds Jezus is dat veranderd.