Het Koninkrijk van God

Meer ‘persoonlijke’ informatie

Degenen die mij al wat langer kennen, weten dat ik al heel lang op het Internet christelijk-religieuze stukjes schrijf. Ergens aan het begin van de jaren ’90 ben ik er mee begonnen. Via een ouderwetse modemverbinding plaatste ik mijn ‘overdenkingen’ in een gebruikersgroep van de Online Bible (jawel, die), die weer een onderdeel was van de HCC (Hobby Computer Club). Bestaat die nog?

Al eerder schreef (jaren ’80) ik in het gemeenteblaadje van een Volle Evangelie Gemeente in Breda. Mijn wijze van benadering van de onderwerpen, die ik ter sprake bracht, spraken velen wel aan en dat zag ik weer als een aanmoediging om met het schrijven door te gaan. En zo werden ze op een gegeven moment zelfs in christelijk-religieuze programma’s voorgelezen. Lokale radio, maar toch.

Inmiddels is het aantal jaren dat achter me ligt veel groter dan dat wat ik nog voor me heb. Het verlangen, geen tijd meer nutteloos aan me voorbij te laten gaan, groeit naarmate de tijd verstrijkt. De tijd is als los zand, dat door je vingers glijdt zonder dat je het in feite in de gaten hebt.

Ik schrijf dus al heel lang op het Internet. Al sinds het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Halverwege de jaren ’90 ben ik gestart met het exploiteren van eigen websites. In totaal heb ik al vele honderden artikelen geschreven. Nu heb ik enkel nog maar „Het Koninkrijk Gods“. En de vele honderden artikelen heb ik in de vuilnisbak gekieperd.

Nuttige tijd

Ik denk dat ieder mens op de één of andere manier veel sterker beseft dat z’n leven eindig is, als hij als ‘ie over de helft komt van de aan hem toegestane jaren. Velen zullen zich om die reden storten op hun carrière, hun vergaarde rijkdom aanspreken of alsnog trachten een bepaalde positie en status zeker te stellen of proberen het leven nog eens dunnetjes over te doen, alsof ze echt een tweede kans krijgen. 

Anderen vallen in een gat, omdat ze het gevoel krijgen niets over te houden van dat wat ze in het verleden hebben vergaard. Het blijkt immers ook, dat alles in het (natuurlijke) leven relatief wordt naarmate men ouder wordt.

Intussen heb ik al vele websites gehad. En allemaal zelf gebouwd: in Drupal, in Joomla, custom met Dreamweaver, in WordPress. Vanwege een dip in mijn motivatie (wat heeft het allemaal voor zin? Niemand heeft er wat aan!), heb ik mijn laatste website compleet opgedoekt en alle, letterlijk alle, pennenvruchten gewist. Er was helemaal niets meer over. Domeinnamen opgezegd, Social Media op hold gezet; kortom helemaal terug op mijn eigen vierkante meter.

Na, ongeveer een jaar of twee, leek ’t wel alsof mijn hoofd op barsten stond vanwege de gedachten die voortdurend opborrelden. Want ik had mezelf dan wel ‘op hold’ gezet; mijn Heer deed dat totaal niet. Zijn Geest bleef mij bevestigen, dat ik toch écht wel zijn kind was.

Ik ben van nature een echte denker, maar dat heeft wel een uitlaatklep nodig. Dus besloot ik, in overleg met de twee personen die mij het liefst zijn, Anja, mijn echtgenote en Jezus Christus, mijn Heer, opnieuw een website te maken en te vullen met nieuwe gedachte-producten. Die website is de laatste die ik voor mezelf zal bouwen. Het „Koninkrijk Gods“ is gebouwd met Sparkle.

De laatste website

De website „Het Koninkrijk Gods“ zal dus de laatste website zijn, die ik voor mezelf maak. Dat impliceert dat ik goed moet nadenken over de structuur. Het design, het uiterlijk waar meestal het eerst aan begonnen wordt, kan snel worden aangepast. Dat geldt niet voor de structuur. Die ligt vast. Net als het karakter, maar daar kun je vaak niet veel meer aan doen, omdat dat te maken heeft met degene die de website inhoudelijk bouwt.

De kijk van de schrijver op het onderwerp dat hij ter sprake brengt, bepaalt het karakter van de artikelen en daarmee van de hele website. Vindt een schrijver dat hij het juiste inzicht heeft (dat zouden we een Nederlandse karakter eigenschap kunnen noemen) dan spreekt dat idee uit alles dat hij produceert. Als de schrijver dan ook nog religieus is (dat wil zeggen qua achtergrond en cultuur behoort tot een bepaalde kerkelijke stroming), dan zouden we dat Nederlands-Calvinistische met een pinkster-tik kunnen noemen. 

Liefde die naar God uitgaat

Ik ben dan wel opgegroeid aan de Protestantse kant van de samenleving, maar mijn aanvankelijke fanatisme wat kwijtgeraakt. Wel ben ik zeer strijdbaar als het gaat om de Waarheid. Maar dan moet ik opmerken, dat het niet gaat om dogma’s of leerstellingen - die niet meer zijn dan gestolde interpretaties van al dan niet grote en geestelijke denkers uit het verleden - maar om de Waarheid, die dynamisch wordt opgewekt uit de Geest van Christus. Die Geest onderzoekt de diepten van Gods wezen en maakt de gedachten van herstel (genezing van het denken) en openbaring (om Hem ‘recht’ te kennen), aan mijn geest bekend.

Daardoor ontstaat liefde die steeds meer uitgaat naar God de Vader zelf. En daaruit ontstaat en groeit als vanzelf de motivatie om die liefde bekend te maken. Die liefde, mijn vrienden, is nu precies hetgeen ik op de website, op de een of andere wijze, onder de aandacht wil brengen. Daarom zie ik in algemeen mijn artikel(tjes) als observaties (en dus getuigenissen). Ik observeer, geheel op mijn eigen wijze, het hart van God en het resultaat wil ik u bekend maken. Ik zeg dus niet: zo is het, maar wel: zo zie ik het.

En dan hoop ik, dat u door mijn interpretatie wordt aangesproken en zelf verder op zoek gaat. Dat betekent, dat ik mijn website in feite bouw voor zoekers naar het hart van God. Als u zoekt, zult u vinden. Dat is de belofte. De belofte zegt echter niet, wat en hoe u moet zoeken. Maar geen nood: als u zoekt naar de liefde in het hart van God, zelfs zonder dat bewust te onderkennen, zult u ook die liefde vinden. Geloof mij maar; het is God zelf die dat zoeken opmerkt (van het hart dat volkomen naar Hem uitgaat, zie 2 Kronieken 16:9).

Voor wie schrijf ik mijn artikelen?

Deze vraag is voor mij heel belangrijk. Mijn artikelen staan open en bloot op het Internet, dus iedereen kan ze vinden. Maar ik schrijf niet voor iedereen. Als u ‘het allemaal wel weet’ zult u zich snel gaan ergeren aan het onbenul dat u waarschijnlijk leest. Mijn advies is dus aan u: doet u zich geen geweld aan en surf maar weer snel verder naar een website die wel aan uw eisen voldoet. Die zijn er ongetwijfeld genoeg.

Maar bent u (nog steeds) een zoeker naar de zin van het leven en heeft u het nog niet - of maar ten dele gevonden in uw eigen kerk of gemeente, dan bent u hier op het juiste adres. Want óók ik ben nog steeds een zoeker. Mijn zoekgebied is echter inmiddels wel sterk versmald. Ik weet namelijk dat wat ik zoek alleen maar te vinden is ín Jezus Christus. Dat scheelt al een heel stuk, want ik weet óók waar ik Christus kan vinden. Daarnaast kom ik er steeds meer achter, dat Hij werkelijk het centrum is van alles. In het nieuwe testament kunnen we lezen:

„Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;“

Kolossenzen 1:15-17 (NBG1951)

Degenen die benieuwd zijn naar de wijze waarop ik dat middelpunt-zijn van Christus beleef en die ook zelf op zoek zijn naar de werkelijke ‘zin’ (dat is dus Christus) van alles dat bestaat, die kunnen hier misschien verder komen in hun zoektocht.

U kunt reageren…

Als u mij wilt laten weten hoe u er over denkt of als u iets anders op religieus vlak wenst te delen, maar ook voor het stellen van vragen, dan kunt u daarvoor het volgende adres gebruiken: info@koninkrijkgods.nl. Ik zal ongetwijfeld een reactie geven. 

Als u iets ‘van mij’ wilt gebruiken om dat door te geven, dan staat u dat vrij. Op geen enkele tekst geldt een copyright. Op alle geplaatste foto’s rust wél copyright, want die zijn allemaal van mij *. 

Moge de Geest uit God uw gedachten en hart tijdens het lezen van mijn pennenvruchten verlichten, zodat óók u weet welke hoop zijn roeping wekt…,

* = Op dit moment heb ik, behalve de images in de headers van de artikelen en de twee graphics (Koning Jezus en Het Koninkrijk Gods, nog geen eigen images geplaatst; die er nu wel staan (alleen op de start-pagina) komen van Pexels. Ze worden op dit moment gebruikt als placeholders, totdat ik weer de tijd heb gevonden met Affinity Photo / Designer aan de gang te gaan.